Search
Close this search box.

הכל נשאר במשפחה

בני זוג רבים נעזרים בהוריהם לצורך המימון הראשוני הדרוש לרכישת דירה.
לעיתים שני הצדדים מסייעים (על אחד כפי יכולתו) ולעיתים רק צד אחד יכול לסייע.

אך מה קורה כאשר חו"ח נפרדים? האם הכסף שהשקיעו הורי בני הזוג יחזור אליהם? לא בהכרח.

במרבית המקרים, אין מחלוקת כי הכספים ניתנו ע"י ההורים, והשאלה העומדת להכרעה בפני בית משפט היא סיווגם של כספים אלו.
כלומר,  האם הכספים הוענקו במתנה או שמא מדובר בהלוואה שעל בני הזוג להחזיר.
ככלל, קיימת חזקה הניתנת לסתירה, כי כספים הניתנים בין בני משפחה קרובים (ובעיקר הורים וילדיהם)- מתנה הם, אלא אם יוכח כי הכספים ניתנו כהלוואה.
ויודגש- ההלכה קובעת כי אין באירוע של משבר בנישואין כדי להפוך מתנות שניתנו לבטלות.
על כן, בית המשפט לרוב לא יקבל את הטענה כי ההורים העניקו את הכספים כמתנה כאשר חשבו כי בני הזוג יחיו יחדיו לנצח וכיום כאשר הצדדים נפרדו יש להשיבם.
הורים אשר רוצים להתנות את הענקת הכספים בחיי נישואין ממושכים ומאושרים, עליהם לעשות זאת מראש ובצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

אז איך מוכיחים שמדובר בהלוואה?

דרך המלך הוא הסכם בכתב- מקום בו נחתם בין הצדדים הסכם הלוואה בכתב, הרי שניתן להוכיח בקלות כי מדובר בהלוואה.
אולם, מרבית האנשים לא חושבים בנקודת זמן זו על אפשרות של פרידה ולא עורכים הסכם. במקרה כזה, יש להציג ראיות חיצוניות אחרות.
כך למשל ניתן להציג תדפיסי בנק או אסמכתאות אחרות המעידות כי בני הזוג השיבו להורים מפעם לפעם תשלומים ע"ח ההלוואה.
ראיות נוספות יכולות להיות תכתובות ,התנהגות הצדדים, עדים נוספים וכיו"ב.

רוצים למנוע מראש מחלוקות עתידיות בעניין הכספים ולדאוג שהכסף יישאר במשפחה?
מתמודדים כבר עתה עם מחלוקות מסוג זה?  אנחנו כאן בשבילכם.
 
מאמרים נוספים

טיפים למתגרש/ת המתחיל/ה

נקלעתם למשבר ביחסים והחלטתם לפרק את החבילה. לפני שאתם רצים לפתוח בהליכים משפטיים, הנה כמה טיפים וכללי זהב אשר יסייעו לכם לצלוח את המהלך:  תחילה,

קרא עוד »

הכל נשאר במשפחה

בני זוג רבים נעזרים בהוריהם לצורך המימון הראשוני הדרוש לרכישת דירה.לעיתים שני הצדדים מסייעים (על אחד כפי יכולתו) ולעיתים רק צד אחד יכול לסייע.אך מה

קרא עוד »

לקביעת פגישה מלאו פרטים