Search
Close this search box.

כך תדאג לעתידך- ייפוי כוח מתמשך וצוואה

בעבר,כאשר אדם היה מאבד את כשירותו, היו פונים לבית משפט בבקשה למנות לו אפוטרופוס לגוף ו/או רכוש.
כיום, כל אדם בגיר רשאי לקבוע כבר היום, כאשר הוא בריא וצלול, מי יטפל בענייניו כאשר הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות לבדו, וזאת באמצעות מכשיר משפטי הנקרא: "ייפוי כוח מתמשך".
אדם הערוך ייפוי כוח מכונה: "הממנה".
ייפוי הכוח יכול להיות בעניינים איישים (כגון בחירת בית אבות בו ישהה הממנה), בעניינים רפואיים ואף בענייני רכוש, והכל לפי בחירת הממנה.
הממנה יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.
ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.
האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

שימו לב- רק עורך דין שעבר הכשרה והוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך רשאי לטפל בבקשה.

במקביל לעריכת ייפוי כוח מתמשך, רצוי לערוך גם צוואה
בעוד שייפוי כוח מתמשך עוסק בניהול ענייניו רכושו של האדם בחייו וכאשר אינו כשיר עוד לקבל החלטות, צוואה נועדה להסדיר את חלוקת רכושו של המצווה לאחר פטירתו.
יודגש- אדם אשר איבד את כשירותו המשפטית אינו יכול לערוך צוואה ועל כן במרבית המקרים, נהוג לערוף ייפוי כוח מתמשך וצוואה בו זמנית.
שימו לב- לצורך עריכת צוואה מומלץ להעזר אך רק בעורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה ודני הירושה.

מאמרים נוספים

טיפים למתגרש/ת המתחיל/ה

נקלעתם למשבר ביחסים והחלטתם לפרק את החבילה. לפני שאתם רצים לפתוח בהליכים משפטיים, הנה כמה טיפים וכללי זהב אשר יסייעו לכם לצלוח את המהלך:  תחילה,

קרא עוד »

הכל נשאר במשפחה

בני זוג רבים נעזרים בהוריהם לצורך המימון הראשוני הדרוש לרכישת דירה.לעיתים שני הצדדים מסייעים (על אחד כפי יכולתו) ולעיתים רק צד אחד יכול לסייע.אך מה

קרא עוד »

לקביעת פגישה מלאו פרטים