Search
Close this search box.

מזונות ילדים בעידן החדש

ביולי 2017 בית המשפט העליון קבע הלכה תקדימית אשר שינה את המצב המשפטי בעניין מזונות ילדים. ההלכה החדשה שנקבעה במסגרת בע"מ 919/15, משקפת למעשה את ההליכים החברתיים והמשפטיים המתרחשים בשנים האחרונות.

אם בעבר האם היתה מגדלת את הילדים והאב היה לוקח אותם לביקור שעתי פעמיים בשבוע וכל סופ"ש שני, כיום אבות החלו להיות מעורבים יותר בגידול הילדים והסדרי השהות הורחבו כך שכוללים לינה גם באמצע שבוע, ובמקרים מסוימים אף מתקיימים הסדרי שהות שוויוניים לגמרי.

במצב זה בו האב מגדל את הילדים במחצית מהזמן, אזי מטבע הדברים הוא משלם עבור צרכיהם גם מעבר לתשלום המזונות (כך למשל האב צריך לדאוג למגורים אשר יאפשרו לו להלין את הילדים אצלו). נוצר מצב שמחד האב משלם מזונות, לעיתים אף סכומים נכבדים מאוד, ומאידך מתקיימים הסדרי שהות נרחבים מאוד. לאור המצב החדש בתי המשפט לענייני משפחה החלו להפחית את תשלום המזונות המוטל על האב, אם כי לא היתה אחידות בין פסק הדין.
ההלכה החדשה שנקבע בבע"מ 919/15 שינתה את המצב המשפטי הקיים וקבעה כי כאשר חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים היא שוויונית, אזי שני ההורים יחוייבו באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 6-15 שנים. אופן חלוקת החיוב הכספי בניהם תקבע על פי הכנסותיהם. מכאן כי במקרים כאלו יפחתו דמי המזונות שבהם יחויב האב, ביחס לסכומים שנפסקו בעבר, ובמקרים מסוימים אף ייקבע כי לא ישולמו דמי מזונות וכל אחד יישא בצרכי הילדים בזמן שהותם עמו.

בתי המשפט לענייני משפחה מיישמים את ההלכה החדשה הנ"ל אף בתיקים סגורים  ואנו נתקלים כיום בתביעות רבות של אבות אשר עותרים להפחתת מזונות בשל ההלכה החדשה.

ככלל, אב המבקש להפחית את המזונות שנקבעו צריך להוכיח כי קיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק את ההפחתה. לאחר מחלוקת בין בתי המשפט לענייני משפחה בשאלה האם שינוי ההלכה לבדו מהווה שינוי נסיבות מהותי המצדיק את הפחתת המזונות, ניתנה הלכה מחייבת הקובעת כי שינוי ההלכה כשלעצמו אינו יכול להוות שיקול יחיד להפחתת מזונות ויש להצביע על שינוי נסיבות כאמור. 

מאמרים נוספים

טיפים למתגרש/ת המתחיל/ה

נקלעתם למשבר ביחסים והחלטתם לפרק את החבילה. לפני שאתם רצים לפתוח בהליכים משפטיים, הנה כמה טיפים וכללי זהב אשר יסייעו לכם לצלוח את המהלך:  תחילה,

קרא עוד »

הכל נשאר במשפחה

בני זוג רבים נעזרים בהוריהם לצורך המימון הראשוני הדרוש לרכישת דירה.לעיתים שני הצדדים מסייעים (על אחד כפי יכולתו) ולעיתים רק צד אחד יכול לסייע.אך מה

קרא עוד »

לקביעת פגישה מלאו פרטים