Search
Close this search box.

רוצה לעבור דירה? יש להתחשב בהורה השני ו.. תשאלו את בית המשפט

מבקש/ת לעבור דירה עם הילדים והגרוש/ה מתנגד/ת? רבים טועים לחשוב כי מי שהוגדר כהורה המשמורן בעת פרידת הצדדים, רשאי לעבור ולהתגורר עם הילדים בכל מקום בארץ, מבלי להתחשב בהורה השני.
אולם לא כך הדבר. למקום מגורי ההורים השפעה ישירה על הסדרי השהות של הילדים עם ההורים, ועל כן ככל וההורה השני מתנגד למעבר, יש לפנות לבית המשפט בבקשה להתיר את העתקת המגורים.
חשוב לדעת: יש לפנות לבית המשפט טרם ביצוע המעבר בפועל, שכן בית המשפט לא יכשיר בדיעבד את המעבר.
 
ומה אומר על זה בית המשפט?
ובכן, על מנת להכריע בסוגיה, יורה בית המשפט על המצאת תסקיר סעד אשר בו יינתנו המלצות הגורמים המקצועיים (פקידי סעד) לעניין המעבר, כאשר העיקרון המנחה הוא טובת הילד.
 
עוד נקבע בפסיקה כי יש לבחון סוגיה זו בשני מעגלים: במעגל הראשון – יש  לבחון את יכולת הקטינים לעשות את המעבר.
במעגל השני – תיבחן השאלה, האם יש בקשר שלהם עם מי מן ההורים, גורם המונע ניתוק מאותו הורה, או הישארות עמו ומה האפשרות הטובה ביותר עבורם במצב שנוצר.
 
בשורה ארוכה של פסקי דין נדחו בקשות של הורה (בדר"כ האם) להעתיק את המגורים בשל הפגיעה בקשר של הילדים עם ההורה השני (בדר"כ האב). אולם במקרים, מסוימים, אושר המעבר חרף התנגדות ההורה השני.
 
למשל, בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה בקריות, המליצה פקידת הסעד לאשר את המעבר לאור מסוגלות יומיומית טובה יותר של האם.
בית המשפט לא קיבל עמדה זו, שכן "חלק ניכר מבחינת המסוגלות של כל הורה, ובמיוחד של משמורן, הנה הכרה במעמד ההורה האחר, לא רק כשותף לחלוקת זמן או לצרכים פיסיים, אלא גם כשותף להחלטות מהותיות ועקרוניות בנושא גידול הילדים".
בית המשפט דחה את טענת האם כי כמשמורנית היא נהנית מעדיפות המצדיקה את המעבר.
עם זאת, בית המשפט אישר את המעבר לאור רצונם של הילדים אשר צדדו במעבר ולמעשה רצונם המפורש של הילדים הוא זה שהכריע את הכף. (תמ"ש 4212-12-09).
 
במקרה אחר, אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע את העתקת מגוריהם של האם ושלשת ילדיהם מאילת למרכז הארץ, חרף התנגדות האב. האם ביקשה את המעבר על מנת שתוכל להתגורר עם בן זוגה החדש ובתם המשותפת.  בית המשפט קבע כי "הנזק שיגרם לקטינים בשל דחית התביעה מתפרש בשלושה מישורים:
האחד- עומס על האם שיפגע ביכולתה ההורית.
השני- מתח ועוינות בין ההורים שיסלים עוד יותר, מזה הקיים היום, וכמובן שיזיק יותר לקטינים.
השלישי- עומס על הקטינים מעצם ידיעתם שבגללם נמנע משהו מאמם.
שלושת אלו במצטבר מכריעים את הכף לטובת הכשרת המעבר עם האם". (ע"מ 119/08).
 
לסיכום– בית המשפט לא יאפשר בנקל העתקת מקום המגורים וקדם שיפסוק יבחן את טובת הילד במקרה הקונקרטי. מדובר בהליך ממושך הכולל תסקיר ודיונים, ועל כן, מומלץ להיערך מבעוד מועד ולפנות לבית המשפט די זמן לפני המעבר המתוכנן. יש לקחת בחשבון כי המעבר יכול להיות מותנה בהתחייבות ההורה שביקש את המעבר להשתתף בהסעת הילדים להורה השני ו/או החזרתם  והגמשת הסדרי השהות.
 

מאמרים נוספים

טיפים למתגרש/ת המתחיל/ה

נקלעתם למשבר ביחסים והחלטתם לפרק את החבילה. לפני שאתם רצים לפתוח בהליכים משפטיים, הנה כמה טיפים וכללי זהב אשר יסייעו לכם לצלוח את המהלך:  תחילה,

קרא עוד »

הכל נשאר במשפחה

בני זוג רבים נעזרים בהוריהם לצורך המימון הראשוני הדרוש לרכישת דירה.לעיתים שני הצדדים מסייעים (על אחד כפי יכולתו) ולעיתים רק צד אחד יכול לסייע.אך מה

קרא עוד »

לקביעת פגישה מלאו פרטים