Search
Close this search box.

מיסוי בעסקאות מקרקעין

רוכשים או מוכרים דירה? אלו המיסים שיחולו עליכם
 
מס רכישה

מס אשר חל על רוכש דירה בהתאם למדרגות המס הקיימות בחוק.

החוק מבחין בין רוכש דירה שזו דירתו היחידה באותה עת לבין רוכש דירה אשר מחזיק בדירה/דירות נוספות.

מדרגות המס מתעדכנות מעת לעת ועל כן מומלץ לבדוק את המדרגות העדכניות בטרם נכנסים לעסקה.

החוק מעניק במקרים מסוימים פטור (למשל: פטור לנכה או עולה) והקלות במס רכישה בהעברה בין קרובים.

מס שבח

מס שבח חל על מוכר דירה, בגין הרווח שנוצר ממועד רכישת הדירה על ידו ועד למכירתה. 

ככלל, אם בעת מכירת הדירה לא הייתה בבעלות המוכר דירה נוספת, הוא יהיה זכאי לפטור ממס שבח.

כמו כן, קיימות הקלות בחוק למבקשים לשפר דיור, כך שיוכלו ליהנות מהפטור במידה והם מתחייבים למכור את הדירה הישנה בפרק הזמן הקבוע בחוק.

חשוב לציין כי גם מי שאינו זכאי לפטור ממס שבח, יכול לנכות ממס תשלומים רבים הקבועים בחוק (כגון: שכ"ט עו"ד, שכ"ט תיווך, הוצאות בגין השבחת הנכס וכו'), ובכך להקטין את גובה המס. 

היטל השבחה

היטל השבחה הוא מס החל בגין תוכנית בניה אשר אושר ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה ומביעה לעליית שווי המקרקעין.  היטל השבחה בגין תוכניות אשר אושרו עד ליום חתימת הסכם המכר יחולו על המוכר וממועד חתימת ההסכם ואילך יחול על הקונה. 

דמי הסכמה

דמי הסכמה רלוונטיים בקרקעות אשר בבעלות רמ"י (רשות מקרעי ישראל).

מדובר בתשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס. התשלום נגבה על ידי רמ"י , בתמורה להסכמת המינהל להעברת זכות החכירה לאחר. שיעור דמי הסכמה המקסימלי הנו 1/3 משווי הקרקע ואלו נגבים רק עבור הזכויות שניתנו בחוזה. דמי ההסכמה אינם אחידים והם נגזרת מייעוד הקרקע.

במקרים מסוימים יש פטור מתשלום דמי הסכמה. 

שימו לב

בעסקאות מקרקעין חשוב להיעזר באיש מקצוע ותיק ומקצועי אשר ימנע תאונות מס ואף ייסע בהפחתת המס.

לייעוץ ראשוני- מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד תהילה בר-חן

מאמרים נוספים

מיסוי בעסקאות מקרקעין

רוכשים או מוכרים דירה? אלו המיסים שיחולו עליכם מס רכישה מס אשר חל על רוכש דירה בהתאם למדרגות המס הקיימות בחוק. החוק מבחין בין רוכש דירה

קרא עוד »

רכישת דירה – המדריך המלא

חסכתם שקל לשקל, צברתם כספים בחסכונות וקרנות השתלמות, אולי אף נעזרתם בהורים, ובשעה טובה ומוצלחת גייסתם את ההון העצמי לרכישת דירה. פניתם לבנק וקיבלתם אישור

קרא עוד »

ליקויי בנייה – המדריך המלא

ליקויים ברכוש הבית המשותף?  ליקויים בדירה שרכשתם מקבלן?  כך תפעלו! רבים מוצאים עצמם נכנסים לדירה החדשה שרכשו מקבלן, שמחים ומתרגשים, ואז מגלים כי בדירה ליקויים כאלו

קרא עוד »

לקביעת פגישה מלאו פרטים